KRISTIÁNKO o.z., 97409 Basnká Bystrica, Podlavická cesta 6452/29 IČO 50621564