Venujte 2% zo zaplatenej dane z príjmu občianskemu združeniu Kristiánko

Údaje o prijímateľovi (centrálny register prijímateľov) :

  • Obchodné meno (názov) : Kristiánko,
  • Sídlo : 974 09 Banská Bystrica, Podlavická cesta 6452/29,
  • Právna forma : Občianske združenie,
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO) : 50621564

Údaje o účte prijímateľa (z centrálneho registra prijímateľov) :

  • Názov banky : Československá obchodná banka, a.s.
  • Označenie banky : CEKOSA
  • SWIFT kód banky : CEKOSKBX
  • IBAN : SK0275000000004025003564

Stiahnite si naše predvyplnené tlačivá :

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane stiahnuť tu

(Tlačivo je editovatľné. Je potrebné ho uložiť do počítača, otvoriť, vyplniť, vytlačiť resp. uložiť a vytlačiť neskôr)

  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2023 stiahnuť tu

(Tlačivo je editovatľné. Je potrebné ho uložiť do počítača, otvoriť, vyplniť, vytlačiť resp. uložiť a vytlačiť neskôr)

Ak ste zamestnanec :

do 15. februára 2024 požiadajte zmestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Potom ho požiadajte o vystavenia potvrdenia o zaplatení dane.Obe tlačivá teda Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov za rok 2021, doručte do

30. apríla.2024

na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu nájdete tu)

Bližšie informácie ako postupovať aj v prípade fyzických a právnických osôb nájdete na stránke Kristiánka Kredátusa (tu)

Kontatovať nás môžete buď cez kontaktný formulár na webovej stránke, alebo aj mailom na : 

Mail :      rkredatus@gmail.com

               eva.engler@gmail.com

Len vďaka Tvojim 2 % som minulý rok absolvoval intenzívne rehabilitácie v Adeli v Piešťanoch, magnetoterapiu v Šoproni v Maďarsku, liečebné kúpele v Číži a Turčianskych Tepliciach, Feldenkrais vo ZvolenePlay Wisely v Banskej Bystrici a hippoterapiu v Kováčovej, ktoré mi pomohli a teším sa na ďalšie v tomto rok

KRISTIÁNKO o.z., 97409 Basnká Bystrica, Podlavická cesta 6452/29 IČO 50621564